Phần mềm Pinnacle: là phần mềm mô phỏng VDK 8051 rất hay. Trường mình chủ yếu sử dụng phần mềm này.

http://www.mediafire.com/file/onglwyw05km/p52v1130.rar