Mạch Led Trái Tim [p1] Saudifree_347b7

Nguồn : dientuvietnam.net

Các bạn nhớ cấp nguồn cho chân 16 của ic4017 nhé.

Datasheet

Download layout ( layout này sử dụng IC 74hc164 )